Fra en lille bog om kjærlighed…

Frierbrev fra en Haandværkersvend til en Pige, han længere Tid har kjendt.

Kjære Jane!
Da jeg i lang Tid forgjæves har søgt Lejlighed til at sige Dem min Hjertensmening, maa jeg nu skriftligt henvende mig til Dem, og haaber, at De ikke tager mig det ilde op. Har jeg taget Fejl, naar jeg stundom troede at have bemærket, at jeg ikke var Dem aldeles ligegyldig? Har jeg misforstaaet Deres venlige og deltagende Blik, naar jeg meddelte, at der var hændet mig Et eller Andet? Nej, jeg tror det ikke. Jeg har læst det af Deres kjære Øje, jeg har mærket det paa Deres hele Væsen, at De idetmindste nærede et sandt og oprigtigt Venskab for mig, og dette har givet mig Mod til at bønfalde Dem om, at skjænke mig Deres Hjerte og betro Deres Lykke i min Haand.
Indtil jeg modtager Deres Svar, lever jeg i en blandet Stemning af salig Haab og kvalfuld Frygt! Lad mig ikke vente for længe, o mit Hjertes Elskede! Men hvilket Svar jeg end faar fra Deres dyrebare Haand, vil jeg kysse de elskede Linier og, hvad der end sker, altid vedblive at elske og tilbede Dem.
Deres længselsfuld ventende
evig trofast elskende
Adolf Brammer

Advertisements
Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: